Brief

BRIEF, czyli co?Czego dotyczy brief?Dlaczego brief jest potrzebny?RODZAJE briefów:Brif marki – STRATEGIACo powinien zawierać DOBRY brief?ZŁY brief – jakie konsekwencje niesie ze sobą?Posumowanie – 5 krótkich…

Zobacz więcej Brief

Formaty plików w grafice

Formaty plików to ustalony standard zapisu informacji w pliku danego typu. Sposób zakodowania informacji lub danych zależy od zastosowanej aplikacji. Ze względu na dostępność do specyfikacji struktury formatu, wyróżnia się powszechnie znany, czyli otwarty format pliku (o publicznie dostępnej strukturze) oraz utajniony przez producenta programu, format…

Zobacz więcej Formaty plików w grafice